Olen 36-vuotias salolainen (Teijo) yrittäjä ja uusperheen äiti sekä

konseptointiyritys Koolle Oy:n yrittäjä (2016-).

Nykyiset luottamustoimet: 

Suomen Yrittäjät, valtuuston jäsen

Varsinais-Suomen Yrittäjät, hallituksen jäsen

Salon Yrittäjät, varapuheenjohtaja

Piritan Kokoomusnaiset ry, puheenjohtaja

Salon vapaa-ajan lautakunta, jäsen (kok)

Salon kaupunki, kiinteistötoimitusten uskottu henkilö

Kotiseurat: 

Salon Yrittäjät ry

Salon Kokoomus, Piritan Kokoomusnaiset ry

Intohimot:

verkostoituminen, ratkaisujen löytäminen, uudet  toimintamallit ja ihmisten yhteen saattaminen

Harrastukset:

Jooga, metsälenkit ja filosofia 

Asenne:

Ihmiset ensin, etiikasta ei jousteta ja ratkaisu löytyy keskustelemalla

TEEMAT - KUNTAPOLITIIKA

YRITYKSET

JA ELINVOIMA

YHTEISTYÖLLÄ KOHTI HYVÄÄ HALLINTOA

 

VETO- JA PITOVOIMA

Vaikutukset kaupungin vetovoimaan on nostettava yhdeksi tärkeimmistä arviointikriteereistä päätöksenteossa. 

 

Kaupunkimme selviää ja kehittyy vain muuttovoitolla. 

Vetovoimatekijöitä on vaalittava ja asukasmarkkinointiin panostettava. 

SALO

 

Haluan edistää  monipaikkaisuuden hyödyntämistä, niin työpaikkojen kuin koulun ja varhaiskasvatuksen osalta.

Tuetaan vuokra-asuntojen rakentamista muuttovoittoalueilla ja tehdään palvelujen saavutettavuudesta kilpailuetumme.

 Arvostetaan ja tuodaan esiin erikoistuneita yksiköitämme, laajaa harrastustarjontaamme ja monimuotoisia asumisympäristöjämme. 

Elinvoima syntyy toimivasta liike-elämästä, hyvinvoivista kuntalaisista ja yhteisestä kaupungin merkityksen kokemisesta.

Elinvoimaa ei voida myydä, eikä sitä voida siirtää myöhemmäksi. Se elää hetkessä osoittaen nopeasti jos sitä heikennetään ja palkiten mikäli sitä pitkäjänteisesti vaalitaan.

SALO

Kaupungin tulee toimia tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa yhteisten tavoitteiden eteen. Kuntalaispalveluita tulisi tuottaa yhdessä ja purkaa päällekkäinen palveluntarjonta.

 

Kaupungin järjestämisvastuu ei tarkoita vastuuta tuottaa palveluita itse. Asiantunteva koordinointi ja kilpailuttaminen pitävät kustannukset kurissa laadusta tinkimättä tarjoten samalla tärkeää työtä alueen yrityksille ja niiden työntekijöille.

Luotettava hallinto on läpinäkyvää, kuntalaista kunnioittavaa ja ratkaisukykyistä.

Kompromissi on harvoin toimiva ratkaisu eikä jatkuva uudelleen valmistelu ole päätöksentekoa. Päätöksiä on tehtävä ja niitä kunnioitettava, niin luottamushenkilöiden kuin viranhaltijoiden. 

Hyvä ratkaisu voi joskus olla raskas, mutta se ei koskaan vaaranna ympäristöä, sorra yksilön asemaa tai heikennä kaupungin elinvoimaa.

SALO

Haluan nähdä enemmän avointa keskustelua ja rakentavasti käsiteltyä erimielisyyttä. Toivon myös virkavastuun haastamista ja sen vakuuttavuuden todistamista. 

Keskustelu yli puoluerajojen, avoin yhteistyö viranhaltijoiden kanssa ja sopimusten noudattamien ovat edellytyksiä kaupunkia eteen päin vievälle päätöksenteolle.

FEED

some