top of page
  • Stina Siikonen

Kansainvälisyys on Salolle mahdollisuus

Kokoomuksen valtuustoryhmä teki aloitteen kansainvälisyysohjelman laatimiseksi ja kirjoitimme aiheesta Juhani Nummentalon ja Janne Väistön kanssa (julk. SSS 11.11.2023):Salo tarvitsee kansainvälisyysohjelman

Suomi tarvitsee vuosittain yli 50 000 maahanmuuttajaa säilyttääkseen kilpailukykynsä. Osaavan työvoiman saaminen koskettaa meitä kaikkia, koska vain siten voimme turvata nykyisten hyvinvointipalvelujen jatkumisen. Verotuloja ei kerry, eikä uusia työpaikkoja synny, ellei nyt avoinna oleviin työpaikkoihin löydetä tekijöitä.

Tulevaisuudessa ne kunnat ja kaupungit menestyvät, jotka pystyvät houkuttelemaan maailmalta osaavia ihmisiä. Salon lähihistoria on kansainvälinen. Tämän pohjalta meillä on hyvät mahdollisuudet nousta osaajakilpailussa kärkisijoille. Tämä edellyttää kuitenkin konkreettisia toimia ja oikein suunnattuja panostuksia.

Tutkimusten mukaan maahanmuuttajilla on kolme keskeistä haastetta: vajavainen suomen kielen taito, arjen verkostojen puuttuminen sekä puolison työllistyminen. Nämä kaikki ovat asioita, jotka ovat ratkaistavissa.

Osaavan työvoiman saamiseksi tarvitsemme avoimen ja kansainvälisen kaupunkiyhteisön, josta löytyy osaajille töitä, lapsille harrastuksia ja perheille arjen verkostoja kansallisuuteen katsomatta. Näin voimme houkutella osaavaa työvoimaa maailmalta juuri Saloon.

Salon kaupungin kansainvälisyystyö on viime vuosikymmenet kehittynyt perinteisestä ystävyyskaupunkitoiminnasta yritys- ja koulutusyhteistyöhön. Salon on edelleen hyödynnettävä olemassa olevia verkostojaan maailmalla. Tämän lisäksi on panostettava arjen sujuvuuteen ja elämisen mielekkyyteen vaikuttaviin tekijöihin. Keskiöön on nostettava perheiden kokonaisviihtyminen työpaikoista harrastamiseen sekä mahdollisuuksiin tutustua ja luoda ystävyyssuhteita.

Kokoomuksen valtuustoryhmä sekä joukko muita valtuutettuja jättivät 23.10. valtuustoaloitteen Salon kansainvälisyysohjelman valmistelun aloittamiseksi. Toivomme, että tuleva ohjelmatyö sisältää runsaasti yhteistyötä eri yhdistysten, yritysten ja oppilaitosten kanssa, jotta kansainvälisyysohjelma toteutuu niin suurten tavoitteiden kuin arjen tasolla. Tässä Salolla on yksi valttikortti – kansainvälinen lähihistoria.

Kaupunginvaltuutetut (kok.),

Stina Siikonen, Juhani Nummentalo, Janne Väistö

Comments


bottom of page