top of page

YRITTÄJÄT

YRITTÄJYYS SUOMESSA

Stina, nojaa tiiliseinään.jpg

YRITTÄJÄN SOSIAALITURVA

Yrittäjien sosiaaliturvaa on viime vuosina parannettu paljon - kiitos onnistuneen 

edunvalvontatyön. 

Matkaa on kuitenkin vielä siihen, että yrittäjästä ja hänen perheestään otettaisiin aidosti koppi tilanteiden vaihdellessa. 

Perusturva ja aito mahdollisuus perhevapaaseen kuuluvat myös yrittäjäkansalaiselle.

YEL-järjestelmä on täysremontin tarpeessa. Pelkkä lain tarkempi noudattaminen ei paranna yrittäjien sosiaaliturvaa riittävästi - järjestelmä tarvitsee kokonaisuudistuksen. 

Hallitusohjelmassa YEL mainitaan, mutta sen uudistamistarve olisi voitu jo todeta vahvemmin ja tavoitteellisemmin. 

55_VP_0783.jpg

TYÖLLISTÄMINEN

Nykyinen hallitusohjelma tavoittelee riittävän kunnianhimoisia uudistuksia työmarkkinoille.  Moni Yrittäjien ajama asia on mukana ohjelmassa, mutta esimerkiksi maahanmuuton tavoitteet on huomioitu liian vähäisesti. 

Työmarkkinamme tarvitsee kipeästi maahan tulevia tekijöitä, tähän on saatava paremmat ratkaisut ja maahantulon palvelupolku rakenettava houkuttelevaksi ja sitouttavaksi. 

 

39_VP_0691.jpg

KANSAINVÄLISYYS JA KASVU

Maan elinvoima syntyy menestyvistä yrityksistä. 

Kasvuhakuisuutta ja kansainvälistymistä tuetaan kannustamalla investointeihin, poistamalla työllistämistä jarruttavia rakenteita ja helpottamalla yrittäjän uutta alkua - myös asennetasolla!

Teollisten alojen tuotteita ja palveluita viedään jo taidolla, samoin informaatioalan palveluita. Muut palvelualat uhkaavat jäädä vähemmälle, kun kehittämisprojekteja on tarjolla.

Lisäksi kasvua pitäisi tukea jo mikroyritysvaiheessa, ilman liikevaihtorajaa.

YRITTÄJYYS VARSINAIS-SUOMESSA

Stina, nojaa tiiliseinään.jpg

YRITTÄJÄVERKOSTOT

Yrittäjien toisilleen tarjoama vertaistuki on mittaamattoman arvokasta.

 

Aluejärjestön roolina on auttaa yrittäjiä verkostoitumaan koko alueella - tämä palvelee niin yrittäjyyttä kuin bisnestä!

Verkostoja tulee rakentaa niin livenä kuin verkossa ja niitä tulee olla tarjolla kaikille yrittäjäryhmille.

Tunnistetaan edelleen omat tarpeet nuorten yrittäjien sekä yksinyrittäjien toimintaan. Pyritään kuitenkin tuomaan nämäkin tiimit näkyviin ja osaksi yhteistä, kaikkien yrittäjien verkostoa.

55_VP_0783.jpg

EDUNVALVONTA

Alueellisesti meillä on paljon valvottavaa. 

Toimimme kuntien yrittäjyyskumppanina yhdessä paikallisyhdistysten kanssa ja rakennamme ja ylläpidämme suhteita alueellisiin sidosryhmiin, kuten oppilaitoksiin, maakunnan liittoon ja kauppakamariin.

 

Suuri edunvalvonnan tarve kohdistuu Varhaan.  Olemme tilanteessa, jossa yritysten merkitystä hyvinvointivaltion palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa on jatkuvasti pidettävä esillä - niin julkisessa keskustelussa kuin viranhaltijayhteistyössä. Kyse on merkittävästä markkinasta, joka tulevaisuudessa joko pienenee esimerkiksi inhouse-yhtiöiden myötä tai rikastuu, mikäli löydämme hyvät hankintamallit tuomaan kustannusten ennustettavuutta ja keventämään hyvinvointialueen omaa tuotantoa. 

39_VP_0691.jpg

PAIKALLISYHDISTYKSET

Paikallisyhdistykset ovat jäsenten lähiverkostoja, kotiseuroja ja ensimmäisen asteen kontakteja yrittäjäjärjestöön. 

Tukemalla paikallisyhdistyksiä 

toiminnassaan ja jäsenpalvelujensa toteuttamisessa, saavutetaan koko alueella tyytyväisten jäsenten joukko.

Paikallisyhdistysten tukeminen on edunvalvontamateriaalien tarjoamista, resurssiapua tapahtumien ja viestintäkampanjoiden toteuttamiseen sekä reiluus ja kannustavuus jäsenmaksupalautuksissa.

YRITTÄJÄJÄRJESTÖ

17_VP_0607.jpg

NUORET YRITTÄJÄT

Nuoret Yrittäjät tarvitsevat järjestöltä samaa, kuin edeltäjänsäkin: 

näkyvyyttä ja vertaistukea - myös edunvalvontaa.

Ero aikaisempaan on arvoissa ja toimintatavoissa, joiden mukaan myös järjestön on kehityttävä.

Olennaista on kehittää koko järjestöä ajan mukana.

50_VP_0754.jpg

UUDET ALAT JA KANSAINVÄLISYYS

Muuttuva työelämä ja digitalisaatio tekevät tietä aivan uusille aloille.

Kuuntelemalla herkästi kentän ja sidosryhmien tarpeita osaamme vaikuttaa myös uusien alojen puolesta ja siten luoda yrityksille suotuisia edellytyksiä liiketoiminnan kehittämiselle. 

34_VP_0666.jpg

YHTENÄINEN JÄRJESTÖ

Valtuuston jäsenet edustavat kattavasti koko järjestöämme niin alueellisesti, kuin toimialojen ja yrittäjyyskokemuksen puolesta.

Avoimuutta ja vuoropuhelua lisäämällä saamme tuon tiedon valjastettua osaksi yrittäjyyden kipupisteiden tunnistamista ja järjestön linjauksia.

Vielä tuore hallinnon uudistus tuo edelleen päätettävää liittyen vallan- ja tehtävien jakoon. Vastuullisesti ja avoimesti valmistelemalla ja kuulemalla alueita lisätään luottamusta järjestössä ja säilytetään uskottavuus edunvalvontatyössä. 

bottom of page