top of page

YRITTÄJYYS SUOMESSA

Stina, nojaa tiiliseinään.jpg

YRITTÄJÄN

SOSIAALITURVA

Yrittäjien sosiaaliturvaa on viime vuosina parannettu paljon - kiitos onnistuneen 

edunvalvontatyön. 

Matkaa on kuitenkin vielä siihen, että yrittäjästä ja hänen perheestään otettaisiin aidosti koppi tilanteiden vaihdellessa. 

Perusturva ja perhevapaat kuuluvat myös yrittäjäkansalaiselle.

55_VP_0783.jpg

TYÖLLISTÄMINEN

Paikallinen sopiminen ja osa-aikatyön kannattavuuden lisääminen poistaisivat työllistämisen esteitä. 

Paikallisen sopimisen edut on jo hahmotettu ja läpimeno käynnissä.

 

Vielä on tehtävää tukien rakenteissa, jotta osa-aikainen työ on  kannattavaa sekä tarjota että tehdä.

39_VP_0691.jpg

KANSAINVÄLISYYS JA KASVU

Maan elinvoima syntyy menestyvistä yrityksistä. 

Kasvuhakuisuutta ja kansainvälistymistä tuetaan kannustamalla investointeihin, poistamalla työllistämistä jarruttavia rakenteita ja helpottamalla yrittäjän uutta alkua - myös asennetasolla!

Teollisten alojen tuotteita ja palveluita viedään jo taidolla, samoin informaatioalan palveluita. Muut palvelualat uhkaavat jäädä vähemmälle, kun kehittämisprojekteja on tarjolla.

Lisäksi kasvua pitäisi tukea jo mikroyritysvaiheessa, ilman liikevaihtorajaa.

YRITTÄJYYS VARSINAIS-SUOMESSA

Stina, nojaa tiiliseinään.jpg

YRITTÄJÄ-VERKOSTOT

Yrittäjien toisilleen tarjoama vertaistuki on mittaamattoman arvokasta.

 

Aluejärjestön roolina on auttaa yrittäjiä verkostoitumaan koko alueella - tämä palvelee niin yrittäjyyttä kuin bisnestä!

Verkostoja tulee rakentaa niin livenä kuin verkossa ja niitä tulee olla tarjolla kaikille yrittäjäryhmille.

Ei kuitenkaan ajeta eri yrittäjätyyppejä omiin siiloihin - päin vastoin!

55_VP_0783.jpg

EDUNVALVONTA

Maakunnallinen edunvalvonta on aiemmin keskittynyt yhteistyöryhmiin, ylikunnallisiin toimielimiin ja julkisesti omistettujen yhtiöiden rajapintoihin varsinaisen yhteiskunnallisen edunvalvonnan painottuessa selvimmin kuntien ja paikallisyhdistysten niissä toteuttamaan edunvalvontatyöhön. 

Sote-uudistuksen myötä aluejärjestön kriittiset edunvalvontatyöt kohdistuvat koko alueen yritysten toimintaedellytysten turvaamiseen hyvinvointialueiden rakentuessa.

39_VP_0691.jpg

PAIKALLIS-
YHDISTYKSET

Paikallisyhdistykset ovat jäsenten lähiverkostoja, kotiseuroja ja ensimmäisen asteen kontakteja yrittäjäjärjestöön. 

Tukemalla paikallisyhdistyksiä 

toiminnassaan ja jäsenpalvelujensa toteuttamisessa, saavutetaan koko alueella tyytyväisten jäsenten joukko.

Paikallisyhdistysten tukeminen on edunvalvontamateriaalien tarjoamista, resurssiapua tapahtumien ja viestintäkampanjoiden toteuttamiseen sekä reiluus ja kannustavuus jäsenmaksupalautuksissa.

YRITTÄJÄJÄRJESTÖ

17_VP_0607.jpg

NUORET

YRITTÄJÄT

Nuoret Yrittäjät tarvitsevat järjestöltä samaa, kuin edeltäjänsäkin: 

näkyvyyttä ja vertaistukea - myös edunvalvontaa.

Ero aikaisempaan on arvoissa ja toimintatavoissa, joiden mukaan myös järjestön on kehityttävä.

50_VP_0754.jpg

UUDET ALAT

Muuttuva työelämä ja digitalisaatio tekevät tietä aivan uusille aloille.

Kuuntelemalla herkästi kentän, sidosryhmien ja erityisesti nuorten yrittäjien tarpeita takaamme, että osaamme vaikuttaa myös uusien alojen puolesta.

34_VP_0666.jpg

YHTENÄINEN JÄRJESTÖ

Aktiiviset ja toimintakykyiset paikallisyhdistykset ovat rajapintamme paitsi jäseniimme myös moniin verkoistoihimme. 

 

Avoimuutta ja vuoropuhelua lisäämällä kasvatamme luottamusta ja sen myötä tehokkuutta koko kolmiportaisessa järjestössämme.

bottom of page