top of page

YRITTÄJÄT

YRITTÄJYYS SUOMESSA

Stina, nojaa tiiliseinään.jpg

YRITTÄJYYDEN OLOSUHTEET

Suomen sääntely-ympäristö on muuttumassa yrittäjien kannalta parempaan suuntaan, toisaalta saamme olla jatkuvasti tarkkana erityisesti EU-lainsäädännön osalta. Muutos kuuluu kehittyvään yhteiskuntaan ja yritykset ovat ketteriä siihen vastaamaan, mutta liian äkkinäiset käännökset ja kiristykset ovat vahingollisia. Tästä syystä esimerkiksi alv:n äkillinen nosto on haitta paitsi kustannustason nousun,  myös eritysesti hallinnollisen äkkikuorman vuoksi. 

YEL-järjestelmä on täysremontin tarpeessa. Pelkkä lain tarkempi noudattaminen ei paranna yrittäjien sosiaaliturvaa riittävästi - järjestelmä tarvitsee kokonaisuudistuksen. 

Tässä valmistelutyössä järjestöllä tulee olla selkeät omat tavoitteet. Samalla tulee tarkastella yrittäjien sosiaaliturvaa kokonaisvaltaisesti. 

55_VP_0783.jpg

TYÖLLISTÄMINEN

Olemme menettäneet jo valtavasti kasvun potentiaalia osaavan työvoiman niukkuuden vuoksi. Ratkaisut löytyvät osaamisen kehittämisestä, joustavista työmarkkinoista sekä maahanmuutosta.

Nykyinen hallitusohjelma tavoittelee kunnianhimoisia uudistuksia työmarkkinoille.  Moni Yrittäjien ajama asia on mukana ohjelmassa, mutta esimerkiksi maahanmuuton tavoitteet on huomioitu liian vähäisesti. 

Työmarkkinamme tarvitsee kipeästi maahan tulevia tekijöitä, tähän on saatava paremmat ratkaisut ja maahantulon palvelupolku rakenettava houkuttelevaksi ja sitouttavaksi. 

Myös ammatillisen koulutuksen ja oppisopimuksen kehittämistä on jatkettava. 

 

39_VP_0691.jpg

KANSAINVÄLISYYS JA KASVU

Maan elinvoima syntyy menestyvistä yrityksistä. 

Kasvuhakuisuutta ja kansainvälistymistä tuetaan kannustamalla investointeihin, poistamalla työllistämistä jarruttavia rakenteita ja helpottamalla yrittäjän uutta alkua - myös asennetasolla!

Teollisten alojen tuotteita ja palveluita viedään jo taidolla, samoin informaatioalan palveluita. Muut palvelualat uhkaavat jäädä vähemmälle, kun kehittämisprojekteja on tarjolla.

Lisäksi kasvua itsessään pitäisi tukea jo mikroyritysvaiheessa, ilman liikevaihtorajaa ja pakotettuja kansainvälistymistavoitteita. 

YRITTÄJYYS VARSINAIS-SUOMESSA

Stina, nojaa tiiliseinään.jpg

YRITTÄJÄVERKOSTOT

Yrittäjien toisilleen tarjoama vertaistuki on mittaamattoman arvokasta.

 

Aluejärjestön roolina on auttaa yrittäjiä verkostoitumaan koko alueella - tämä palvelee niin yrittäjyyttä kuin bisnestä!

Verkostoja tulee rakentaa niin livenä kuin verkossa ja niitä tulee olla tarjolla kaikille yrittäjäryhmille - yhdessä ja erikseen.

Alueiden on osallistuttava vahvasti myös kattojärjestön kehittämiseen. Valiokunnat ja valtuusto ovat merkittäviä paikkoja yhteisen näkemyksen muodostamiseksi ja parhaiden käytänteiden jakamiseksi. 

55_VP_0783.jpg

EDUNVALVONTA

Alueellisesti meillä on paljon valvottavaa. 

Toimimme kuntien yrittäjyyskumppanina yhdessä paikallisyhdistysten kanssa ja rakennamme ja ylläpidämme suhteita alueellisiin sidosryhmiin, kuten oppilaitoksiin, maakunnan liittoon ja kauppakamariin.

 

Suuri edunvalvonnan tarve kohdistuu Varhaan.  Olemme tilanteessa, jossa yritysten merkitystä hyvinvointivaltion palvelujen kehittämisessä ja tuottamisessa on jatkuvasti pidettävä esillä - niin julkisessa keskustelussa kuin viranhaltijayhteistyössä. Kyse on merkittävästä markkinasta, joka tulevaisuudessa joko pienenee esimerkiksi inhouse-yhtiöiden myötä tai rikastuu, mikäli löydämme hyvät hankintamallit tuomaan kustannusten ennustettavuutta ja keventämään hyvinvointialueen omaa tuotantoa ja sen kustannuksia.

39_VP_0691.jpg

PAIKALLISYHDISTYKSET

Paikallisyhdistykset ovat jäsenten lähiverkostoja, kotiseuroja ja ensimmäisen asteen kontakteja yrittäjäjärjestöön. 

Tukemalla paikallisyhdistyksiä 

toiminnassaan ja jäsenpalvelujensa toteuttamisessa, saavutetaan koko alueella tyytyväisten jäsenten joukko.

Paikallisyhdistysten tukeminen on edunvalvontamateriaalien tarjoamista, resurssiapua tapahtumien ja viestintäkampanjoiden toteuttamiseen. Tuki näkyy myös reilussa ja kannustavassa jäsenmaksupalautusjärjestelmässä. 

YRITTÄJÄJÄRJESTÖ

17_VP_0607.jpg

UUDISTUMINEN JA JÄSENYYDEN ARVO

Suomen Yrittäjien pitkään ajamista edunvalvontatavoitteista moni on kirjattu nykyiseen hallitusohjelmaan ja osa on jo saatettu laiksi asti. Nyt on tärkeää valvoa valmistelun etenemistä ja tukea hallitusta tärkeiden uudistusten toteuttamisessa. 

Samaan aikaan meidän on tutkittava omaa kenttäämme tarkoin ja realistisesti. Yhteiskunnan megatrendien vaikutuksia on ennakoitava ja edunvalvontakoneistoamme rukattava niiden edellyttämään suuntaan.

50_VP_0754.jpg

UUDET ALAT JA KANSAINVÄLISYYS

Muuttuva työelämä ja digitalisaatio tekevät tietä aivan uusille aloille.

Kuuntelemalla herkästi kentän ja sidosryhmien tarpeita osaamme vaikuttaa myös uusien alojen puolesta ja siten luoda yrityksille suotuisia edellytyksiä liiketoiminnan kehittämiselle. 

Yrittäjien kasvuhalukkuus on ollut huolestuttavasti laskussa. Kannustamalla ja innostamalla, pieniä ja suuria menestystarinoita jakamalla voimme valaa uskoa ja kannustaa yrittäjiämme tavoittelemaan suurempia tuloksia. Tämä on paitsi yksi yrittäjyyden hienouksia, myös kriittistä maan talouden kannalta.

34_VP_0666.jpg

YHTENÄINEN
JÄRJESTÖ

Valtuuston jäsenet edustavat kattavasti koko järjestöämme niin alueellisesti, kuin toimialojen ja yrittäjyyskokemuksen puolesta.

Avoimuutta ja vuoropuhelua lisäämällä saamme tuon tiedon valjastettua osaksi yrittäjyyden kipupisteiden tunnistamista ja järjestön linjauksia.

Vielä tuore hallinnon uudistus tuo edelleen päätettävää liittyen vallan- ja tehtävien jakoon. Vastuullisesti ja avoimesti valmistelemalla ja kuulemalla alueita lisätään luottamusta järjestössä ja säilytetään uskottavuus edunvalvontatyössä. 

Suomen Yrittäjien on oltava selvä kotipesä kaikille yrittäjille.

bottom of page