TEEMAT - YRITTÄJÄJÄRJESTÖ

17_VP_0607.jpg

NUORET

YRITTÄJÄT

Nuoret Yrittäjät tarvitsevat järjestöltä samaa, kuin edeltäjänsäkin: 

näkyvyyttä ja vertaistukea - myös edunvalvontaa.

Ero aikaisempaan on arvoissa ja toimintatavoissa, joiden mukaan myös järjestön on kehityttävä.

50_VP_0754.jpg

UUDET ALAT

Muuttuva työelämä ja digitalisaatio tekevät tietä aivan uusille aloille.

Kuuntelemalla herkästi kentän, sidosryhmien ja erityisesti nuorten yrittäjien tarpeita takaamme, että osaamme vaikuttaa myös uusien alojen puolesta.

34_VP_0666.jpg

YHTENÄINEN JÄRJESTÖ

Aktiiviset ja toimintakykyiset paikallisyhdistykset ovat rajapintamme paitsi jäseniimme myös moniin verkoistoihimme. 

 

Avoimuutta ja vuoropuhelua lisäämällä kasvatamme luottamusta ja sen myötä tehokkuutta koko kolmiportaisessa järjestössämme.

YRITTÄJYYS SUOMESSA

Stina, nojaa tiiliseinään.jpg

YRITTÄJÄN

SOSIAALITURVA

Yrittäjien sosiaaliturvaa on viime vuosina parannettu paljon - kiitos hienon edunvalvontatyön. 

Matkaa on kuitenkin vielä siihen, että yrittäjästä ja hänen perheestään otettaisiin aidosti koppi tilanteiden vaihdellessa. 

Perusturva ja perhevapaat kuuluvat myös yrittäjäkansalaiselle.

55_VP_0783.jpg

TYÖLLISTÄMINEN

Paikallinen sopiminen ja osa-aikatyön kannattavuuden lisääminen poistaisivat työllistämisen esteitä. 

Paikallisen sopimisen edut on jo hahmotettu ja läpimeno käynnissä.

 

Vielä on tehtävää tukien rakenteissa, jotta osa-aikainen työ on  kannattavaa sekä tarjota että tehdä.

39_VP_0691.jpg

KORONAKRIISI

Uusi kustannustuki on tervetullut, mutta yritysten selviytymistä tulee tukea monesta suunnasta. 

Kustannustuki helpottaa ja korvaa erityisesti mennyttä aikaa perustuen jo syntyneisiin kustannuksiin. 

Tarvitaan myös yrityksiä tulevaisuuteen avustavia, kehittämistyöhän perustuvia tukimuotoja, jotka pitävät pk-yritysten ekosysteemejä pyörimässä.