top of page
  • Stina Siikonen

Kaiken ytimessä on hankintaosaaminen


Myös palveluntuotannon kustannukset hyvinvointialueella laskettavaHyvinvointialueen on haettava säästöjä yhteistyössä yksityisen sektorin – myös vuokratyöfirmojen kanssa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue painii muiden kaltaistensa tavoin karanneiden kustannusten ja säästötavoitteiden kanssa. Vaadittuja säästöjä haetaan myös vuokrahenkilöstön käytöstä. Nykyinen järjestelmä on johtanut siihen, että hoitotyön kustannukset ovat tähtitieteelliset. Omat työntekijät saattavat tulla vuokrafirmojen kautta töihin moninkertaisella hinnalla ja resursointi on vaikeaa. On ymmärrettävää, että juuri tähän osastoon haetaan uutta järjestystä, kun kustannuksia halutaan laittaa kuriin.

Keinoiksi on kuitenkin esitetty huolestuttavia toimia. Osa aluevaltuutetuista esittää muun muassa hintakattoja tai ostopalveluiden käytön rajoittamista. Kun nykytilan taustalla on alan huono vetovoima, johtamishaasteet, kilpailevan työn mahdollistavat työsopimukset, avainresurssien vähyys sekä puutteet hankintaosaamisessa, ei ole perusteltua esittää keinoiksi puuttumista yksityisten palveluntarjoajien ja henkilöstövuokrausyritysten hinnoittelunvapauteen. Pyrittäisiin siis ratkaisemaan organisaation rakenteellisia ja osaamiseen liittyviä ongelmia kumppaneiden toimintaa määrittämällä.

Yksityiset toimijat eivät ole tarinan konnia. Ne ovat toimineet markkinoiden ehdoilla tilanteessa, jossa käytettävissä oleva osaamisresurssi on hyvin rajallista. Ne ovat hinnoitelleet kysynnän mukaan, kuten markkinoilla kuuluukin. Nykyinen tilanne on osoitus huonosti toimivasta markkinasta, eikä siihen vastauksena ole julkisen puuttuminen hinnoitteluun, vaan paremman kilpailutilanteen synnyttäminen. Se toteutetaan hankinnoilla.

Sen lisäksi, että työsopimuskäytäntöjä on tarkistettava ja prosesseja tehostettava, on toteutettava kilpailua lisäävää hankintaa, jossa haetaan esimerkiksi yksikkökohtaisia kumppaneita. Nämä kilpailutukset on muistettava pitää myös pienten yritysten saavutettavissa, jotta kumppaniverkosto pysyy jatkossakin monipuolisena ja kaivattua kilpailua pystytään järjestämään tulevaisuudessakin.

On lisäksi selvää, että hyvinvointialueen on vältettävä markkinoilla toimimista julkisten inhouse-yhtiöiden kautta. Kun säästöjä on joka tapauksessa voimakkaasti haettava, julkisten palvelujen kustannukset tulee laskea, avata ja vertailla avoimesti yksityisen palveluntuotannon kanssa.

Toivon Varhan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden pitävän päänsä kylmänä ja hakevan juurisyihin vaikuttavia ratkaisuja säästöjä suunnitellessaan, eikä sortuvan sääntelyllä tapahtuvaan markkinoiden rajoittamiseen. Yhteistyöllä ja neuvottelulla löydämme varmasti tehokkaimmat ja kestävimmät keinot tähänkin yhteiseen haasteeseen.Teksti julkaistu Varsinais-Suomen Yrittäjien blogissa:

0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page