top of page
  • Koolle Oy

Teijon koulun katto - ei vaihtoa ainakaan ruosteisuuden perusteella

Kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa 28.9. käsiteltiin talousarviota ja sen yhteydessä asiaa, joka varmasti kaipaa hieman taustoitusta.


Investointisuunnitelmassa esitettiin Teijon koulun katon uusimista sen perusteella, että katto olisi pahasti ruosteessa ja tarvitsisi vaihdon kiireellisenä - jo tulevana kesänä -22. Investoinnin suuruus olisi 120 000€.


Mikäli katto on uusimisen tarpeessa, se on tietenkin uusittava, mutta tässä tapauksessa talousarvioesityksen perustelu oli merkittävästi ristiriitainen ulkopuolisen asiantuntija-arvion kanssa. Ruostetta ei nimittäin ole ja tarvittavat huollot kustantaisivat selvästi alle 5000€.

Pyydettäessä viranhaltijalta lisätietoa korjaustarpeesta, ei ilmennyt esittelytekstiä täydentäviä muita perusteluita.Pienet koulut ovat herkkiä


Teijon koulu on monen muun pienen koulun tapaan jatkuvan paineen alla ja toimintaedellytyksiä arvioidaan jatkuvasti. Uusien luottamushenkilöiden ja tulevan uuden strategian myötä niiden tulevaisuutta saatetaan arvioida nopeammin, kuin haluaisimme. Tätä silmällä pitäen täytyy olla erityisen huolellinen, ettemme turhaan aseta opetuslautakuntaa sitovia korjausinvestointeja rasittamaan yksiköiden kehittämistä ja jatkoedellytyksiä. Olemme nähneet tilanteita, joissa yksikön lakkautusesitystä on perustelu mm. kiinteistön korjaustarpeella.

Miksi investointia ei voitu hyväksyä suunnitelmaan?


Päädyin esittämään investoinnin poistoa talousarviosta kahdesta syystä:

1. Esittelyn mukainen tilanne katon kiireisestä uusimistarpeesta ruosteisuuden perusteella ei vastaa kokeneen asiantuntijan raporttia. Asianmukaisella huoltamisella katon uusiminen ei tule ajankohtaiseksi vuosikymmeniin. Tällä perusteella emme voi tehdä kiireisenä 120 000€ investointia.


2. Mikäli investointi jäisi suunnitelmaan, sillä saattaa olla vaikutuksia koulun mahdollisiin muihin investointeihin, tai jopa jatkon edellytyksiin.


Kiinteistöjämme on pidettävä kunnossa ja huollettava niin, että niiden arvo säilyy ja rakennukset pysyvät terveinä. Päättäjille on myös esitettävä realistista ja aitoa perustelua esitysten pohjaksi, siihen perustuu virkavastuu.

Toivon, että parantamalla tiedonkulkua viranhaltijoiden ja päättäjien välillä vastaavilta ristiriidoilta vältytään.


(julkaistu SSS 6.10.2021)

0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page